Vítajte na našej stránke

KELCOM International Banská Bystrica - to je predovšetkým vysoká profesionalita a kvalita práce, tvorba a aplikácia nových prístupov, hlavne k riešeniam ochrany osôb, objektov a areálov pred majetkovou trestnou činnosťou. Orientujeme sa hlavne na komplexné služby v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, t.j. systémy EZS (Elektrická Zabezpečovacia Signalizícia), EPS (Elektrická Požiarna Signalizácia), HSP (Hlasová Signalizácia Požiaru), KS (Kamerový Systém), PS a DS (Prístupový a Dochádzkový Systém) a aj SKS (Štrukturovaná Kabeláž Systému)

Každému klientovi, ktorý nám prejaví dôveru, radi poskytneme kvalifikovane a primerané riešenie jeho problému. Samozrejmosťou je bezplatné telefonické poradenstvo:

SERVIS: +421 915 774 097, +421 907 700 543